BEAM-aktiviteter - aktiviteter som kan rumme alle elever

I det første år af projektet har vi arbejdet med relativt små og afgrænsede aktiviteter, som kunne støtte elevernes arbejde og erfaringer med at arbejde med en eller flere af de fire undersøgende arbejdsmåder. Kendetegnende for aktiviteterne har været, at de på forskellige måder lægger op til at arbejde undersøgende gennem åbenhed, gennem flere mulige veje at gå i arbejdsprocessen og ofte flere svarmuligheder. Samtidig har der været et ønske om, at en given matematikaktivitet gerne skulle indeholde differentieringsmuligheder, og her har vi inddraget betegnelsen LFHC (low floor high ceiling), som betegner aktiviteter, der er simple at komme i gang med, men som indeholder udfordringer for alle elever, altså aktiviteter med mange faglige lag.

https://nrich.maths.org/ kan man finde mange af disse aktiviteter og der er ligeledes en lille introduktion til begrebet LFHC, som her dog kaldes low threshold high ceiling: https://nrich.maths.org/10345. Vi har lavet en liste over hjemmesider, som har aktiviteter af undersøgende karakter, som vi selv har fundet inspiration fra i projektet. Denne liste kan findes her.

 

I BEAM-aktiviteterne ses “højt til loftet”-elementerne som de udvidelser og spørgsmål, der er foreslået til at skabe yderligere undren og matematisk udfordre eleverne. Et eksempel på dette er i aktiviteten Kubens fødselsdag, hvor undersøgelsen af 3⋅3⋅3-kuben kan udvides til undersøgelser af 4⋅4⋅4, 5⋅5⋅5,  … og generaliseres til tilfældet n⋅n⋅n.

Du kan finde flere BEAM-aktiviteter her.

Der er udarbejdet et oplæg til et fagteammøde, hvor fagteamet kan diskutere brugen af LFHC-aktiviteter i undersøgende arbejde. Oplægget findes her.