Oversigt over brugbare links

Der er mange steder på nettet, hvor man kan finde inspiration til undersøgende matematik. 

Her er en liste, hvor vi har fundet inspiration. Listen har ikke nogen særlig prioritering eller rækkefølge, så start hvor du har lyst 🙂

Link Indhold
https://www.mattelist.no/ Et stort katalog af undersøgende aktiviteter inspireret af nrich. Norsk.
https://nrich.maths.org/ Et stort katalog af undersøgende aktiviteter. University of Cambridge. Engelsk
https://www.youcubed.org/tasks/ Et stort katalog af undersøgende aktiviteter blandt andet udarbejdet af Standford University. Jo Boaler. Engelsk.
https://www.aliciaburdess.com/
PDF med aktiviteter til Grade 2
PDF med aktiviteter til Grade 3
PDF med aktiviteter til Grade 8
Side med inspiration til at arbejde med matematik. Tre samlinger af matematikopgaver som pdf
http://kidm.dk/matematik/laerer/ KiDM – Kvalitet i dansk og matematik. Projektside om undersøgende matematikundervisning med oplæg til arbejdet i fagteam, matematikdidaktiske tanker og gennemprøvede forløb til undervisningen. Målgruppe 4.-5. klassetrin
https://mathforlove.com/lessons/ Side med mange gode små aktiviteter, spil og problemløsningsopgaver. Engelsk
https://www.matematikideer.dk/ Side med ideer til matematikundervisningen. Inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling samt udematematik. Lavet af Rikke Teglskov og Bo Kristensen, som begge arbejder som CFU-konsulenter
https://wodb.ca/ Hel side med opgaver af typen Which one doesn’t belong
http://www.mikaelskaanstroem.dk/undervisningsoplaeg.htm Side med oplæg til matematikundervisningen lavet af Mikael Skånstrøm
https://www.peterliljedahl.com/teachers/good-problem Peter Liljedahl fra Simon Fraser University, Vancouver – manden bag Building Thinking Classrooms. Samling af gode problemløsningsopgaver
https://www.dcode.fr/en Side med en overflod af redskaber til at løse koder, gåder og lignende. Redskaberne trækker på matematik. Siden er på engelsk eller fransk, men der kan vælges dansk (googleoversættelse)
https://www.numberphile.com/ Numberphile har mange gode videoer om mange forskellige matematiske emner. Kameramanden er den samme, men det er skiftende matematikpersonligheder, der fortæller og forklarer.