Oplæg til at arbejde med BEAM i fagteamet

Vi har erfaret, at de deltagende lærere i BEAM-projektet har oplevet det meningsfuldt og engagerende at mødes med fagkollegaer omkring konkrete undervisningsaktiviteter, som udgangspunkt for en efterfølgende diskussion af forskellige didaktiske perspektiver på matematikundervisningen og en efterfølgende planlægning af aktiviteter til egen undervisning med mulighed for sparring i teamet.

Her præsenteres 5 konkrete oplæg til arbejdet i skolens matematikfagteam. Vi anbefaler, at der arbejdes med oplæggene i kronologisk rækkefølge, men de kan dog også anvendes enkeltvis. Hvert oplæg er berammet til et 2 timers fagteammøde for alle skolens matematiklærere. På nogle skoler er fagteam organiseret i de tre trin – et fagteam for begyndertrin, et for mellemtrin og et for afsluttende trin. Flere af oplæggene vil med mindre rettelser også kunne anvendes i mindre fagteam.

I jeres fagteam på skolen kan I arbejde med mange forskellige temaer og typer af spørgsmål. I oplæggene her er der fokus på at sætte det eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret arbejde i jeres egen matematikundervisning på dagsordenen. Tiden i fagteamet skal med disse oplæg bruges på at blive klogere på, hvordan det at arbejde eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienterede kan inddrages i fagteammedlemmernes egen matematikundervisning, på at inspirere hinanden og på at planlægge aktiviteter til egen klasse med mulighed for sparring.

Oplæggene er planlagt efter denne faste struktur:

  1. Fælles aktivitet
  2. Diskussion af dagens tema
  3. Tid til planlægning af aktivitet til egen klasse med sparring, som efterfølgende gennemføres


I forbindelse med næste fagteammøde

  1. Erfaringer fra gennemførelse deles i fagteamet

Materialer til fagteammøder

I forbindelse med alle fem oplæg er der et link til en PowerPoint som støtte til gennemførsel af fagteammødet. PowerPointen indeholder forslag til iscenesættelse af aktivitet, modeller mm. Derudover er der et link til et planlægningsark, som på fagteammøderne kan anvendes til planlægning af undersøgende matematikundervisning i egen klasse, samt til efterrefleksion af den gennemførte aktivitet.

Oplæg 1

Fokus på arbejdet med strukturen i jeres undersøgende matematikundervisningen med en opdeling i tre faser: Iscenesættelse, aktivitet og opsamling

Oplæg 2

Fokus på elevernes forudsætninger, herunder viden, færdigheder og attitude, for at deltage i jeres undersøgende matematikundervisningen

Oplæg 3

Fokus på elevernes arbejdsmåder i jeres undersøgende matematikundervisningen, at

  • stille undrende matematiske spørgsmål
  • anvende undersøgende strategier
  • ræsonnere og begrunde
  • samle op og kommunikere

Oplæg 4

Fokus på aktiviteter der kan rumme alle elever i jeres undersøgende matematikundervisning med fokus på lav indgangstærskel og højt til loftet

Alle kan komme i gang.

 

Alle kan blive udfordret

Oplæg 5

Fokus på M i STEM gennem arbejdet med matematisk modellering i den undersøgende matematikundervisningen