Oplæg 3 - Elevernes arbejdsmåde

Hvordan får vi eleverne til at arbejde mere eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret gennem fokus på fire forskellige undersøgende arbejdsmåder?

De fire arbejdsmåder, som eleverne skal udføre under arbejdet med de undersøgende aktiviteter, er at:

 • stille undrende matematiske spørgsmål
 • anvende forskellige typer af undersøgende strategier
 • begrunde og ræsonnere matematisk
 • samle op og kommunikere resultater


I skal til fagteammødet vælge en af de fire ovenstående arbejdsmåder ud, som I gerne vil fokusere særligt på. Oplægget kan således anvendes til fire forskellige faggruppemøder med fokus på hver af de fire arbejdsmåder.

Til dette oplæg er der knyttet fire aktiviteter, som hver især knytter sig til en af de fire arbejdsmåder. I skal derfor kun arbejde med den aktivitet, som hænger sammen med den arbejdsmåde, som I har udvalgt. De fire aktiviteter er:

Arbejdsmåder

Aktiviteter til de enkelte arbejdsmåder

Stille undrende matematiske spørgsmål

Stil spørgsmål til køkkenet

Anvende forskellige typer af undersøgende strategier

Antal KAJAK

Begrunde og ræsonnere matematisk

WODB

Samle op og kommunikere resultater

Tre på stribe i 3D

 

Dagsorden for teammødet

 1. Erfaringer fra gennemførelse af aktivitet fra foregående fagteammøde deles i fagteamet (ca.½ time)
 2. Aktivitet med Iscenesættelse, aktivitet og opsamling (ca.½ time)
  • Aktiviteten iscenesættes af en i fagteamet.
  • Fagteamet arbejder i grupper af 2-3 med den iscenesatte aktivitet.
  • Fælles opsamling på gruppernes arbejde med aktiviteten, og målet med aktiviteten fremhæves.
 1. Diskussion af aktivitet med fokus på elevernes arbejdsmåde(r) (ca.½ time)
  1. Overvej/diskuter, hvordan aktiviteten lægger op til at eleverne arbejder med arbejdsmåden.
  2. Overvej/diskuter, hvilke faglige og/eller procesorienterede pointer som skal være i fokus i opsamlingen.   
  3. Overvej/diskuter, hvordan opgaven kan tilpasses hver af de tre trin (indskoling, mellemtrin, udskoling).
 1. Planlægning af aktivitet til egen undervisning med fokus på elevernes arbejdsmåde(r) (ca.½ time)
  • Overvej/diskuter i mindre grupper (evt. indskoling, mellemtrin og udskoling), hvordan aktiviteten kan planlægges til egen klasse og udfyld et planlægningsark. Aktiviteten gennemføres i egen klasse inden næste fagteammøde.

 

På næste fagteammøde deles erfaringer med udgangspunkt i gennemførelsen af den planlagte aktivitet, som kan inddrages i planlægning og gennemførelse af fremtidige aktiviteter.

Fire undersøgende arbejdsmåder

Vi har i BEAM-projektet fokuseret på disse fire brede undersøgende arbejdsmåder, at:

 • stille undrende matematiske spørgsmål
 • anvende forskellige typer af undersøgende strategier
 • begrunde og ræsonnere matematisk
 • samle op og kommunikere resultater

 

Overordnet kan de fire arbejdsmåder opfattes som delprocesser i en samlet undersøgende tilgang. De fire arbejdsmåder skal betragtes som selvstændige dele af det at arbejde undersøgende, men som ofte udfolder sig sideløbende i et mere eller mindre komplekst samspil.