Oplæg 5 - Matematik i STEM

Hvordan kan vi planlægge og gennemføre en bedre integration af eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret matematikundervisning med et særligt fokus på STEM (science, technology, engineering og mathematics)? I dette oplæg er der fokus på, hvordan I kan arbejde med matematisk modellering i matematikundervisningen og på den måde fokusere på fagets processer, som kan anvendes i forløb med fokus på STEM.

I dette oplæg arbejdes der med udgangspunkt i aktiviteten Matematisk modellering.

Dagsorden for teammødet

 1. Erfaringer fra gennemførelse af aktivitet fra foregående fagteammøde deles i fagteamet (ca. ½ time)
 2. Aktivitet med Iscenesættelse, aktivitet og opsamling (ca.½ time)
  • Aktiviteten iscenesættes af en i fagteamet.
  • Fagteamet arbejder i grupper af 2-3 med den iscenesatte aktivitet.
  • Fælles opsamling på gruppernes arbejde med aktiviteten, og målet med aktiviteten fremhæves.
 1. Diskussion af aktivitet med fokus på matematisk modellering (ca. ½ time)
  1. Overvej/diskuter, hvordan jeres elever vil gå i gang med en aktivitet med fokus på at få dem til at arbejde med processer inden for matematiske modellering – at systematisere, matematisere, analysere, afmatematisere og evaluere
  2. Overvej/diskuter, hvilke hjælpespørgsmål og udfordrende spørgsmål I kan anvende for at hjælpe alle elever på vej med den åbne problemstilling.
  3. Overvej/diskuter, hvordan et fokus på elevernes arbejde med matematisk modellering kan bringes i spil med fokus på STEM.
 1. Planlægning til egen undervisning med fokus på matematisk modellering (ca. ½ time)
  • Overvej/diskuter i mindre grupper (evt. indskoling, mellemtrin og udskoling), hvordan aktiviteten eller en anden modelleringsaktivitet kan planlægges til egen klasse og udfyld et planlægningsark. Aktiviteten gennemføres i egen klasse inden næste fagteammøde.

 

På næste fagteammøde deles erfaringer med udgangspunkt i gennemførelsen af den planlagte aktivitet, som kan inddrages i planlægning og gennemførelse af fremtidige aktiviteter.

Matematik i STEM - modellering og engineering

M’et i STEM bliver i nogle sammenhænge simplificeret til udelukkende at være et (matematik) værktøj til at løse STEM-orienterede problemstillinger blandt andet gennem engineering-processer.

I BEAM-projektet har vi fået øje på paralleller mellem de processer, der ligger i at arbejde med engineering og matematisk modellering. Det at kunne håndtere åbenheden i arbejdsprocesser er en central del af både matematiske modelleringsprocesser og engineeringprocesser. Igennem projektet har det vist sig, at eleverne ved at arbejde med netop modelleringsprocesser i matematikundervisningen har fået mulighed for at få flyttet fokus fra resultater og produkter over til matematikfaglige arbejdsmetoder og processer, da åbenheden i modelleringaktiviteter fordrer en procesorientering. Når vi i projektet, som en del af engineeringprocessen har fokuseret på udviklingen af et fysisk produkt, kom matematikken og modelleringsprocesserne dog til at træde i baggrunden.

Under aktiviteter har der været fokus på at undersøge, få ideer, konkretisere, konstruere og forbedre (engineeringprocesser) og systematisere, matematisere, analysere, afmatematisere og evaluere (matematisk modelleringsprocesser).