Oplæg 1 - Strukturen

Hvordan kan vi planlægge og gennemføre bedre eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret matematikundervisning? I dette oplæg er der fokus på strukturen i undervisningen med en opdeling i tre faser: Iscenesættelse, aktivitet og opsamling.

I dette oplæg arbejdes der med udgangspunkt i aktiviteten: Kubens fødselsdag.

Dagsorden for teammødet

 1. Aktivitet med Iscenesættelse, aktivitet og opsamling (ca. ½ time)
  1. Aktiviteten iscenesættes af en i fagteamet.
  2. Fagteamet arbejder i grupper af 2-3 med den iscenesatte aktivitet.
  3. Fælles opsamling på gruppernes arbejde med aktiviteten, og målet med aktiviteten fremhæves.
 2. Diskussion af aktivitet med fokus på struktur (ca. ½ time)
  • Hvad dækker faserne Iscenesættelse, aktivitet og opsamling over?
  • Overvej/diskuter, hvordan vi kan iscenesætte aktiviteten, så iscenesættelsen motiverer eleverne til selvstændigt at gå i gang? Hvor meget/lidt er det nødvendigt at sige?
  • Overvej/diskuter, hvad vores rolle som lærere er under aktiviteten, hvis vi ønsker at eleverne undersøger selvstændigt i grupper.
  • Hvad kan eleverne erfare/lære ved at arbejde med aktiviteten? Hvad skal der være fokus på i opsamlingen? Hvordan inddrager vi elevernes erfaringer i opsamlingen?
 1. Planlægning af aktivitet til egen undervisning med fokus på struktur (ca.1 time)
  • Overvej/diskuter i mindre grupper (evt. indskoling, mellemtrin og udskoling), hvordan aktiviteten kan planlægges til egen klasse og udfyld et planlægningsark. Aktiviteten gennemføres i egen klasse inden næste fagteammøde.

Strukturen i undersøgende matematikundervisning

Iscenesættelsen af en aktivitet handler primært om at fordre elevernes motivation og italesætte tydelige forventninger til elevernes arbejde under aktiviteten.

Under aktiviteten er det eleverne, der skal på banen og være aktive. Læreren får en ny rolle. Ofte vil det give god mening, at eleverne samarbejder i mindre grupper, så de kan støtte og inspirere hinanden.

Fællesgørelsen/opsamlingen er en vigtig fase. Her får eleverne mulighed for at formidle egne processer og få indblik i andres. Lærerens opgave er at udpege vigtige erfaringer, centrale begreber og faglige indsigter og almengøre disse, således at disse tydeliggøres og kan fastholdes hos eleverne.