Oplæg 2 - elevernes forudsætninger

Hvilke elevforudsætninger kan spænde ben for eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret matematikundervisning, og hvordan kan vi håndtere det? I dette oplæg er målet at diskutere, hvilke forudsætninger jeres egne elever har for at deltage i eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret matematikundervisning. Særligt kan elevernes attitude spille en afgørende rolle i denne sammenhæng.

I dette oplæg arbejdes der med udgangspunkt i aktiviteten: Bryd koden.

Dagsorden for teammødet

 1. Erfaringer fra gennemførelse af aktivitet fra foregående fagteammøde deles i fagteamet (ca.½ time)
 2. Aktivitet med Iscenesættelse, aktivitet og opsamling (ca.½ time)
  1. Aktiviteten iscenesættes af en i fagteamet.
  2. Fagteamet arbejder i grupper af 2-3 med den iscenesatte aktivitet.
  3. Fælles opsamling på gruppernes arbejde med aktiviteten, og målet med aktiviteten fremhæves.
 1. Diskussion af aktivitet med fokus på elevernes forudsætninger (ca.½ time)
  • Overvej/diskuter, hvilke forudsætninger eleverne skal have for at gå i gang med denne aktivitet. Forudsætninger dækker her over både elevernes viden og færdigheder, men også deres attitude.
  • Overvej/diskuter, hvilken attitude jeres egne elever umiddelbart har for at deltage i eksperimenterende, undersøgende og anvendelsesorienteret matematikundervisning.
  • Overvej/diskuter, hvilke af jeres egne elevers attituder, som forventeligt kan give de største udfordringer, og hvordan I kan håndtere disse.
 1. Planlægning af aktivitet til egen undervisning med fokus på elevernes forudsætninger (ca.½ time)
  • Overvej/diskuter i mindre grupper (evt. indskoling, mellemtrin og udskoling), hvordan aktiviteten kan planlægges til egen klasse og udfyld et planlægningsark. Aktiviteten gennemføres i egen klasse inden næste fagteammøde.

På næste fagteammøde deles erfaringer med udgangspunkt i gennemførelsen af den planlagte aktivitet, som kan inddrages i planlægning og gennemførelse af fremtidige aktiviteter.

Elevernes forudsætninger for deltagelse

Elevernes deltagelsesmuligheder i undersøgende matematikundervisning afhænger af deres forudsætninger, som her dækker over både deres matematiske færdigheder og viden, men i ligeså høj grad det vi kalder elevernes attitude.

Attitude dækker blandt andet over elevernes motivation, selvtillid, villighed til at begå fejl, nysgerrighed, åbenhed for nye ideer og fortrolighed med undersøgende processer. Deres attitude er en vigtig forudsætning for både at gå i gang og at være i gang.

Elevernes attitude afhænger i høj grad af elever og lærers gensidige forventninger til hinandens roller og ansvar i matematikundervisningen, som kan samles i begrebet den didaktiske kontrakt.